Dom Arija - Blog


Parkinsonova bolest - Simptomi i uzroci nastanka

Parkinsonova bolest je bolest centralnog nervnog sistema, odnosno poremećaj pokreta. Procenjuje se da u Srbiji od ove bolesti pati oko 25.000 ljudi, a u svetu preko 2 miliona. S obzirom da se simptomi najčešće javljaju nakon 50. godine i vremenom se progresivno povećavaju, nega starih lica zahteva posebnu pažnju. Upravo takvu pruža starački dom.


Ishrana u staračkom domu

Ishrana u staračkom domu mora biti prilagođena životnom dobu, kao i zdravstvenim i drugim potrebama stanara.


Dekubitus - problem starih, nepokretnih ljudi

Dekubitus predstavlja hroničnu ranu od ležanja. Odnosno to je oštećenje kože i tkiva ispod nje izazvanog dugim pritiskom tela na podlogu.


Multipla skleroza kod starijih ljudi

Multipla skleroza je hronična autoimuna bolest središnjeg nervnog sistema. Dolazi do propadanja ovojnice koja obavija nervna vlakna, a posledica toga je upalna reakcija.


Prevoz u domu za stare Arija

Prevoz u domu za stare Arija je sastavni deo usluga koje ovaj starački dom nudi svojim klijentima. Svako životno doba sa sobom donosi određene promene i probleme našem telu. Tako i starenje karakterišu brojne, pre svega, anatomske promene. Glavna posledica ulaska u pozno doba jeste povećanje vezivnog u odnosu na kolageno tkivo. To dovodi do smanjenje elasticiteta u krvnim sudovima i zglobovima. Samim tim je slabija i koordinacija donjih ekstremiteta.


Trajni i privremeni smeštaj u domu za stare

Trajni i privremeni smeštaj u domu za stare je sastavni deo usluga. Sa godinama organizam postepeno stari. Dešavaju se brojne fizičke i pshičke promene, te u jednom trenutku svoga života većina starih ljudi dolazi u situaciju da ne mogu sami da se brinu o sebi. Tada, pred čitavu porodicu se nameće pitanje šta je bolje: ”starački dom ili kućna nega?”