Reumatoidni artritis - bolest koja pogađa sve starosne grupe

Reumatoidni artritis predstavlja bolest vezivnog tkiva. Reč je o hroničnom stanju koje zahvata, pre svega, zglobove, a ponekad, i unutrašnje organe, nervni sistem i kožu.

Posted by admin September 27, 2018

Reumatoidni artritis predstavlja bolest vezivnog tkiva. Reč je o hroničnom stanju koje zahvata, pre svega, zglobove, a, ponekad, i unutrašnje organe, nervni sistem i kožu.

Reumatoidni artritis je veoma rasprostranjena bolest. Smatra se da u Evropi skoro svaka porodica ima nekog člana sa ovim problemom. U Srbiji oko 35 000 boluje od njega. Najviše je pacijenata u Vojvodini, zbog male nadmorske visine i klimatskih uslova ona je izuzetno pogodno tlo za pojavu tegoba.

Pogađa podjednako oba pola bez obzira na godine starosti. ali se češće se javlja kod žena. Naročito u periodu između četvrte i šeste decenije života.

Reumatoidni artritis

Starački dom Zemun, Arija vas upoznaje sa simptomima i lečenjem reumatoidnog artritisa, kao i prednostima koje donosi medicinska nega starijih lica u domu koji pate od ove bolesti.

Reumatoidni artritis je poznat vekovima, ali i dalje nedovoljno istražen

Reumatoidni artritis je prvi put zabeležen 4.500. godine pre Nove ere. Taj podatak potkrepila su otkrića skeleta Indijanaca koji su pronađeni u Tenesiju.

Prvi opis bolesti u modernoj medicini dao je 1800. godine francuski lekar Augustin Jacob Landré-Beauvais. Dok je za naziv zaslužan britanski reumatolog Alfred Baring Garrod.

Baš kao što nije otkriveno kako nastaje parkinsonova bolest, tako ni kod reumatoidnog artritisa nisu poznati stvarni uzroci, te se smatra da nastaje kombinacijom nekoliko faktora.

Prvi jeste genetika. Naime, otkriveno je da veći rizik od oboljevanja imaju osobe sa specifičnim genskim obeležjima kao što je šifra HLA DR 4. U “okidače” su svrstani i mikroorganizmi (bakterije, virusi), kao i autoimuni poremećaji u samom organizmu.

Usled povrede ili infekcije, reaguju bela krvna zrnca koja štite telo. Zdrav organizam kontroliše ovaj proces, dok postojanje izvesnog genetskog defekta, samo pospešuje reakciju između stranog agensa, tj. bakterije ili virusa i ćelija imunološkog sistema. Posledica toga je pojava tzv. granulacionog tkiva koja progresivno vodi u karakteristične defomacije i trajno oštećenje zgloba.

Reumatoidni artritis može se javiti iznenada

Bolest počinje neprimetno. Rani simptomi su poput gripa - malaksalost, slabiji apetit, hronični umor. Prvi karakteristični znak bolesti je jutarnja ukočenost koja traje najmanje pola sata. Upala počinje u malim zglobovima prstiju ruke i noge i simetrična je.

Reumatoidni artritis

Drugi važan simptom je bol. U početku se javlja samo periodično, tj. prilikom nekih kretnji u zglobu. Vremenom postaje trajna. Sa njom idu i otoci u zglobovima. Oko 40 odsto pacijenata ima tvrde izbočine tačno ispod kože u blizini zahvaćenog zgloba.

Reumatoidni artritis se može manifestovati i na drugim delovima tela, ne samo na zglobovima. Tako se na koži mogu pojaviti potkožni čvorići, a na oku može pojaviti upala beonjseače. I unutrašnji organi su podložni ovoj bolesti. Na srcu je primećen perikarditis, dok se na plućima javlja pleuritis i difuzna intersticijska fibroza pluća.

Reumatoidni artritis može da dovede do invaliditeta

Reumatoidni artritis karakterišu periodi poboljšanja i pogoršanja. Spontane promene se vezuju za godišnja doba. Tako su tokom leta slabiji simptomi, a teže tegobe nastupaju sa dolaskom jeseni.

S obzirom da bolest u potpunosti nije otkrivena lečenje se zasniva na prepisanoj terapiji i promeni načina života. Međutim, i pored svih napora, reumatoidni artritis utiče na kvalitet života, a najmanje 1 od 10 ljudi ostaju invalidi.

Reumatoidni artritis

Imajući ovo u vidu potreban je stalni nadzor i posebna nega starih lica. Upravo takve uslove pruža licencirani starački dom.

Da bi se očuvala funkcije zglobova u najvećem mogućem stepenu primenjuje se fizikalna terapija. Takođe, ishrana u staračkom domu je posebno koncipirana za obolele od reumatoidnog artritisa. Kako je jedan od pokretača oslabljeni imunu sistem, treba konzumirati namernice koje su bogate mineralima i vitaminama, kao što je obilje barenog voća i ribe.

Starački dom u Beogradu Arija ima iskusni tim lekara i negovatelja, kao i vrhunske smeštajne uslove koji će olakšati život starima sa reumatoidnim artritisom.