Dom Arija - Blog


Multipla skleroza kod starijih ljudi

Multipla skleroza je hronična autoimuna bolest središnjeg nervnog sistema. Dolazi do propadanja ovojnice koja obavija nervna vlakna, a posledica toga je upalna reakcija.


Prevoz u domu za stare Arija

Prevoz u domu za stare Arija je sastavni deo usluga koje ovaj starački dom nudi svojim klijentima. Svako životno doba sa sobom donosi određene promene i probleme našem telu. Tako i starenje karakterišu brojne, pre svega, anatomske promene. Glavna posledica ulaska u pozno doba jeste povećanje vezivnog u odnosu na kolageno tkivo. To dovodi do smanjenje elasticiteta u krvnim sudovima i zglobovima. Samim tim je slabija i koordinacija donjih ekstremiteta.


Trajni i privremeni smeštaj u domu za stare

Trajni i privremeni smeštaj u domu za stare je sastavni deo usluga. Sa godinama organizam postepeno stari. Dešavaju se brojne fizičke i pshičke promene, te u jednom trenutku svoga života većina starih ljudi dolazi u situaciju da ne mogu sami da se brinu o sebi. Tada, pred čitavu porodicu se nameće pitanje šta je bolje: ”starački dom ili kućna nega?”


Fizikalna terapija u staračkom domu

Fizikalna terapija u staračkom domu poboljšava kvalitet života najstarijih. Starenje je proces koji sa sobom donosi brojne kako fizičke, tako i psihičke promene. To su, pre svega, anatomske promene. One dovode do povećanja vezivnog u odnosu na kolageno tkivo. Javlja se atrofija pojedinih organa, kao i smanjenje elasticiteta u krvnim sudovima i zglobovima.


Higijena i smeštaj u staračkom domu

Higijena i smeštaj u staračkom domu su važni faktori prilikom izbora staračkog doma. Starački dom Arija u ovom blogu vam skreće pažnju kakvi treba da budu higijena i smeštaj u staračkom domu.


Medicinska nega starijih lica - Dom za stare Arija

Medicinska nega starijih lica je ključni faktor prilikom donošenja odluke da li je bolji izbor starački dom ili kućna nega. Starenje je neminovni proces koji čeka svakog od nas. A sa sobom donosi i mnoge promene ne samo u fizičkom, već i na psihičkom polju