Fizikalna terapija

Dom za stare Arija

dom za stare arija zemun

Fizikalna terapija u Domu za stare Arija

Cilj doma za stare je osposobljavanje starih osoba da mogu maksimalno biti nezavisne u svakodnevnom životu kroz program rehabilitacije.

Sastav rehabilitacionog tima čine:
– lekar fizijatar
– fizio i radni terapeuti
a po potrebi se uključuju i lekari drugih specijalnosti kao i socijalni radnik.

Lekarske vizite su redovne, a medicinske sestre sprovode propisanu terapiju (intra muskularnu, intra vensku, infuzionu terapiju), redovno kontrolišu vitalne funkcije (temperatura, pritisak, puls), previjanje, plasiranje katetera i druge intervencije.

Fizikalna rehabilitacija se sprovodi svakodnevno, a u skladu sa medicinskim indikacijama. Ovaj vid rehabilitacije se sprovodi posle različitih vrsta preloma i povreda, za vreme oporavka posle moždanog udara, kod nepokretnih i ostalih korisnika, radi održavanja kondicije.

Program medicinske rehabilitacije započinje pregledom doktora fizijatra a za samo sprovođenje terapije, zaduženi su fizio i radni terapeuti.
To je zadatak kome se teži u rehabilitaciji starih osoba i zahteva kontinuitet u pojedinačnom radu što zauzvrat dovodi do poboljšanja psihofizičkog stanja korisnika.
Stare osobe se odlučuju za smeštaj u dom uglavnom sa već zapuštenom kondicijom, po pravilu lošeg psiho-fizičkog stanja, jer su to često bolesnici koji su zbog starosti i hroničnih bolesti dugo vezani za postelju ili život u stanu sa malo kretanja. Imaju smetnje u kardiovaskularnom sistemu, izraženu osteoporozu, dijabetes, hipotrofiju mišića, degenerativne promene na zglobovima, frakture, hipertenziju itd. Takođe postoje promene i u psihičkom pogledu: depresija, neraspoloženje, nemotivisanost za rehabilitaciju, nedostatak uvida u svoje opšte fizičko stanje i mogućnosti.

Domaćinska briga o svakom članu našeg doma za stare

Pozovite nas na +381 11 316 5781, +381 60 355 4004 ili nas kontaktirajte putem kontakt forme